Rzecznik Finansowy

https://www.bip.rf.gov.pl/rf/zamowienia-publiczne/12578,Zakup-i-dostawa-laptopow-III.html
2022-01-26, 09:44

Zakup i dostawa laptopów III

Zmiana ogłoszenia: 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem 

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/daf0de9c-6ada-4331-80c6-7a33f6c4c36a

 

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=977137a7-12d0-4f45-961e-ac8505831da0

 

Metadane

Data publikacji : 23.11.2020
Data modyfikacji : 10.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska

Opcje strony