Biuletyn Informacji Publicznej Specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 14.02.2020, 11:28

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Wtorek, 09 października 2018

Specjalista w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego

Termin składania aplikacji: 08-11-2018

Rzecznik Finansowy w Warszawie poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisku:

specjalisty w Wydziale Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego


Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

 
Zakres wykonywanych zadań:

 • przygotowywanie projektów pism, wniosków i opinii prawnych skierowanych do podmiotów rynku finansowego, a w szczególności do banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji pożyczkowych, instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych;
 • przygotowywanie projektów pism i opinii prawnych do klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowanie odpowiedzi i opinii prawnych na zapytania klientów podmiotów rynku finansowego;
 • przygotowywanie projektów istotnych poglądów kierowanych do sądów w sprawach dotyczących podmiotów rynku bankowego i kapitałowego;
 • przygotowywanie projektów skarg nadzwyczajnych wnoszonych do Sądu Najwyższego w zakresie właściwości Rzecznika Finansowego.


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, a w szczególności przepisów konsumenckich regulujących świadczenie usług i sprzedaż produktów na rynku finansowym, a zwłaszcza następujących ustaw:
 • ustawa – kodeks cywilny;
 • ustawa – prawo bankowe;
 • ustawa o kredycie konsumenckim;
 • ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami;
 • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • ustawa o usługach płatniczych;
 • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • ustawa – kodeks postępowania cywilnego;
 • ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
 • bardzo dobra znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie stosowania ww. przepisów;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych lub organach administracji, organizacjach społecznych lub w podmiotach rynku finansowego (w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji pożyczkowej, instytucji finansowej, funduszu inwestycyjnym), związane ze stosowaniem ww. przepisów.

Atutem będzie:

 • posiadanie tytułu radcy prawnego lub adwokata; lub
 • rozpoczęta aplikacja radcowska, adwokacka;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.


Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szeroki zakres tematyczny spraw – możliwość kreatywnego podejścia do wielu kwestii związanych z prawnymi aspektami funkcjonowania rynku finansowego;
 • możliwość konsultacji z ekspertami Biura Rzecznika Finansowego;


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów,     

  certyfikaty językowe itp.); 

 

Termin składania dokumentów:

8 listopada 2018 r.

 

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: sekretariat.wbk@rf.gov.pl
lub przesyłać na adres:

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 
W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WBK - specjalista”

Metadane

Data publikacji : 09.10.2018
Data modyfikacji : 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Budzianowski
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Budzianowski
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.