Biuletyn Informacji Publicznej Mediatorów lub osób posiadających doświadczenie w sądowym lub pozasądowym rozwiązywaniu sporów do Zespołu zajmującego się polubownym rozwiązywanie sporów na rynku usług bankowych w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów - Praca, praktyki, wolontariaty i staże - Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy
Ostatnia aktualizacja strony: 19.05.2020, 16:19

Praca, praktyki, wolontariaty i staże

Poniedziałek, 12 marca 2018

Mediatorów lub osób posiadających doświadczenie w sądowym lub pozasądowym rozwiązywaniu sporów do Zespołu zajmującego się polubownym rozwiązywanie sporów na rynku usług bankowych w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Termin składania aplikacji: 06-04-2018

Rzecznik Finansowy w Warszawie  poszukuje do współpracy mediatorów lub osoby posiadające doświadczenie w sądowym lub pozasądowym rozwiązywaniu sporów do Zespołu zajmującego się polubownym rozwiązywanie sporów na rynku usług bankowych w Wydziale Pozasądowego Rozwiązywania Sporów.   

Adres Biura

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

Zakres zadań:

 • samodzielne prowadzenie postępowań w wyznaczonym zakresie dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientami a podmiotami rynku finansowego, w tym w szczególności:
  • analiza merytoryczna spraw
  • prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych ze stronami w formie telefonicznej i mailowej
  • organizacja i prowadzenie posiedzeń polubownych ze stronami
  • przygotowywanie propozycji rozwiązania sporu
  • przygotowywanie opinii kończących postępowanie


Od kandydatów oczekujemy:

wymagania niezbędne

(na podstawie art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym)

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
 • znajomość przepisów prawa cywilnego, a także przepisów dotyczących produktów bankowych (różne umowy dotyczące czynności bankowych, w szczególności w relacji B2C dotyczących: kredytów konsumenckich i mieszkaniowych, także walutowych, prowadzenia rachunków bankowych, kart płatniczych i inne)
 • co najmniej 5 letni staż pracy (także na podstawie umów cywilnoprawnych)
 • co najmniej  3 letnie doświadczenie w  instytucjach finansowych, kancelariach prawnych lub organach administracji związane ze stosowaniem ww. przepisów

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów lub posiadanie umiejętności pozasądowego rozwiązywania sporów
 • uprawnienia mediatora będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie w prowadzeniu negocjacji
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych
 • praktyczna znajomość produktów bankowych oferowanych klientom indywidualnym
 • znajomość orzecznictwa w zakresie stosowania przepisów  dotyczących produktów bankowych oferowanych klientom podmiotu rynku finansowego
 • samodzielność, komunikatywność, umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Oferujemy:

 • współpracę opartą o umowę okresową
 • samodzielność w wykonywaniu zadań z uwzględnieniem przepisów prawa oraz wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia postępowań
 • elastyczność co do miejsca wykonywania zadań

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Rzecznik zastrzega sobie prawo do żądania od kandydata przedstawienia kopi dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

 

Termin składania dokumentów:

6.04.2018

Sposób składania aplikacji:

Aplikacje prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@rf.gov.pl

 

lub przesyłać na adres:

 

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa


lub składać w Kancelarii Biura Rzecznika Finansowego.

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy zamieścić „RF-WRS – mediator

Metadane

Data publikacji : 12.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Budzianowski
©2010-2020 Rzecznik Finansowy.