Rzecznik Finansowy

https://www.bip.rf.gov.pl/rf/majatek/7862,Majatek.html
20.07.2024, 04:38

Majątek

Majątek Rzecznika Finansowego

stan na 31 grudnia 2018 r.

(utworzone przez: Grażyna Wencel - Główna Księgowa w Biurze Rzecznika Finansowego)

 

Lp. Rodzaj: Wartość (PLN) :
1. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 336 008,12
1.1. urządzenia techniczne i maszyny 241 205,69
1.2. inne środki trwałe 60 185,01
1.3. budynki i lokale 34 617,42
2. Wartości niematerialne i prawne 93 396,28
3. Wyposażenie pozabilansowe 857 855,85

Metadane

Data publikacji : 12.03.2018
Data modyfikacji : 01.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Rzecznik Finansowy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Bibrowska
Osoba modyfikująca informację:
Hanna Bibrowska

Opcje strony